Co się bierze pod uwagę przy wyborze podręczników?

Dopiero około 1 września uczniowie dowiadują się, z jakimi podręcznikami będą pracować w nadchodzącym roku szkolnym. Nigdy nie można być pewnym, z jakimi książkami i zeszytami ćwiczeń będzie pracować młodzież, ponieważ wszystko zależy od tego, co nauczyciel chce widzieć w danym roku szkolnym. Możemy wybrać tanie podręczniki z jakiegoś wydawnictwa lub pakiet z zupełnie innego wydawnictwa, nawet jeśli do tej pory woleliśmy mieć tylko jeden komplet.

Czy nauczyciele mają duży wpływ na wybór książek?

W dzisiejszym środowisku nauczycieli istnieje wiele mitów. Jedna z nich dotyczy wyboru książek, z których będą korzystać nauczyciele. Czy ma to wpływ na to, czego będziemy się uczyć? Na przykład, czy powinno się słuchać tego, co mówi szef/dyrektor instytucji? Nauczyciel zawsze wybiera podręczniki, z którymi pracuje i pokazuje je uczniom. Nauczyciele mają to prawo zagwarantowane ustawowo. Zgodnie z ustawą nauczyciele muszą wskazać władzom placówki oświatowej, z którymi książkami chcą pracować i dlaczego. Muszą jednak zawsze odpowiednio uzasadnić swój wybór, tak aby dyrektor miał pewność, że dany nauczyciel wybrał najlepszy podręcznik na rynku. W realizacji programu nauczania nauczyciel ma prawo do swobodnego stosowania metod nauczania i uczenia się, które uważa za najwłaściwsze w świetle współczesnej nauki pedagogicznej, oraz do wyboru spomiędzy podręczników i innych pomocy dydaktycznych dopuszczonych do użytku szkolnego.

Na jakie podręczniki warto się zdecydować?

Mówi się, że skoro wybraliśmy podręcznik jakiegoś wydawnictwa, to powinniśmy wybrać wszystkie inne książki i ćwiczenia, które wydawnictwo posiada. Taki wybór powinien zależeć od tego, na jakim poziomie chcemy uczyć. Nie oznacza to jednak, że wszystkie klasy muszą posiadać takie same podręczniki. Jeśli nauczyciel wykorzystuje w swojej pracy dodatkowe materiały dydaktyczne, może je wybrać z zupełnie innego wydawnictwa. Takie zróżnicowanie jest zdecydowanie zalecane przez ekspertów, którzy mają duże doświadczenie w wyborze odpowiednich podręczników dla szkół.

Dlaczego cena ma znaczenie?

To wszystko zależy także od ceny. Warto zawsze decydować się na tanie podręczniki, aby nadmiernie nie obciążać budżetu domowego uczniów. Należy tutaj wziąć pod uwagę, że kupienie wszystkich pomocy do szkoły dla uczniów może powodować ogromne obciążenia dla rodziców. Warto zatem wybierać takie podręczniki, które się do tego wydatnie nie przyczynią.